ÁSZF - Kaska.hu webshop

Telefonszámunk
+36 70 457 2341

ÁSZF

Általános szerződési feltételek
 
 
Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a KASKA HOME BT. (székhely:2220 Vecsés, Ágnes utca 41. 3 ép., adószám:25108088-2-13), mint szolgáltató (továbbiakban “Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra,kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal. 
Az ÁSZ letölthető az alábbi linkről: http//...pdf. 
 
A webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban „Szolgáltató”) adatai: 
Cégnév: KASKA HOME Bt.
Székhely címe: 2220 Vecsés, Ágnes utca 41. 3. ép.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: kaska@kaska.hu
Cégjegyzékszáma: 13-06-068501
Adószáma: 25108088-2-13
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Telefonszámai: +36/70-457-2341
Adatvédelmi nyilvántartási száma: 
Engedély száma: 
A szerződés nyelve: magyar 
A tárhely-szolgáltató adatai:

Adminisztratív: Weblogic Studio, 1085 Bp., József krt. 69., info@weblogic.hu

Technikai: Domain-Zóna Admin, 8000 Székesfehérvár, Nyitrai u. 49/4.

 
1. Alapvető rendelkezések: 
1.1.
A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban „Ptk.”)és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
 
1.2.
Jelen ÁSZF 2015. május 5-től határozatlan időtartamra lép hatályba és a Szerződő felek részéről a hatályba lépés napján és az azt követően megkötött adásvételi jogügyletekre alkalmazandó. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az „ÁFSZ” rendelkezéseit bármikor módosítsa illetve új „ÁFSZ”-et helyezzen hatályba, mely a kihelyezés után létrejött szerződésekre érvényes.A Szolgáltató a módosított ÁSZF-rőlkülön közleményben értesíti a Felhasználókat és leendő szerződéses partnereit. A módosítások életbe lépésekor a regisztrált felhasználóknak az oldalra történő belépéskor új ÁSZF-et kifejezetten el kell fogadniuk az oldal használatához.
 
1.3.
A webáruházban/weboldalon szereplő képek és szövegek a Kaska Home Bt. tulajdonát képezik, azok illetéktelen felhasználása jogi következményeket von maga után. A weboldal tartalmának vagy egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra történő mentése illetve kinyomtatása magáncélú felhasználása esetén a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélon túli felhasználás, így adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal, kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. A regisztráció, a Weboldal használata illetve jelen ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Felhasználónak arra, hogy a weboldalon szereplő bármely kereskedelmi nevet vagy védjegyet használja, hasznosítsa. 
 
1.4. Ügyfélszolgálat: Kaska Home Bt.
 
Ügyfélszolgálai iroda helye: 2220 Vecsés, Ágnes utca 41/3.
Ügyfélszolgálati iroda nyitvatartási ideje: munkanapokon 8.00-16.00 óráig
Webáruház elérhetősége: www.kaska.hu
E-mail címe: kaska@kaska.hu
Mobilszám: +3670 457 2341
 
 
2. Adatkezelési szabályok:
2.1. Adatvédelmi tájékoztató elérhetősége:…………Adatvédelmi nyilvántartási szám:
 
3. Megvásárolható termékek köre:
3.1. A termékek online vásárolhatók meg a www.kaska.hu elnevezésű weboldalon, személyes átvételi lehetőség az alábbi címen: 2220 Vecsés, Ágnes utca 41/3. A webáruházban közzétett árak ÁFÁ-val növelt, bruttó árak, amelyek tartalmazzák a termék árát, de nem tartalmazzák a kiszállítás díját. A kiszállítás lehetőségeiről bővebb tájékoztatás a „Kiszállítás” pontban. 
3.2. A webáruházban a szolgáltató részletesen feltünteti a terméke nevét, leírását, méreteit, a termékekről fotót jelenít meg. A fotókon szereplő kiegészítők nem képezik a termék részét. A termék adatlapján megjelenített fotók eltérhetnek a valóságtól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. 
3.4. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a Felhasználókat az akció időtartamáról. 
 
4. Rendelés menete:
4.1. Bejelentkezés/regisztráció: A Felhasználó a www.kaska.hu nyitóoldalán előzetes, önkéntes regisztációt végez. Regisztrációkor kért adatok a vezetéknév, keresztnév, telefonszám, e-mail cím, ország, irányítószám, település, utca és házszám. A bejelentkezés e-mailcím és jelszó megadása után. Elfelejtett jelszó esetén az „Elfelejtetted a jelszavad?” linkre kattintva a rendszer az e-mail cím megadása után új ideiglenes jelszót ad, amit a Felhasználó módosíthat. A belépés után a Felhasználó adatai módosíthatóak illetve kiléphet a rendszerből. A Felhasználó által a regisztrált adatok megváltoztatásából eredő károkért, hibáért a Szolgáltatót semminemű felelősség nem terheli.A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen vagy pontatlanul megadott adatok miatt keletkező szállítási késedelemért illetve egyéb, erre az okra visszavezethető problémáért és hibáért semminemű felelősség nem terheli. Szolgáltatót nem terheli felelősség, amennyiben a Felhasználó hibájából Felhasználó jelszava illetéktelenek számára hozzáférhetővé válik vagy a Felhasználó jelszavát elfelejti. 
4.2. Rendelés leadása: 
4.2.1. A termékek oldalán a Felhasználó a „Kosárba” gombbal helyezheti a kosárba a terméket. A „Kosár” oldalon áttekintheti a kosár tartalmát (darabszám, termék bélyegképe, termék neve, termék ára), lehetősége van a kosárból a terméket törölni. Az összesítésben a nettó, bruttó összeg, az áfa értéke, a szállítási díj (amennyiben a Felhasználó nem választott szállítási lehetőséget, akkor „nincs kiválasztva” szöveg jelenik meg), végösszeg (áfával növelt ár) jelenik meg. A Felhasználónak lehetősége van a kosarat kiüríteni, vagy a „Nézelődök még” gombra kattintani, amennyiben vásárlását még nem fejezte be.
4.2.2. Vevő adatai: Bejelentkezett felhasználók esetében ezt az oldal a rendszer automatikusan kitölti a megadott adatokkal. 
4.2.3. Szállítás: Amennyiben a szállítási cím megegyezik a számlázási címmel, a Felhasználó ezt egy ikonnak a kipipálásával jelezheti, ekkor a rendszer automatikusan kitölti az adatokat. A szállítási mód megadása: postai szállítás, személyes átvétel. 
4.2.4. Fizetési mód megadása: személyes átvétel esetén készpénz, utánvételes fizetés, átutalás. 
4.2.5. Rendelés leadása: A vásárlási adatok összefoglalása és a Felhasználó által végzett adatellenőrzésután, a rendelés elküldése a „rendelés leadása” gombbal lehetséges. A rendelés leadásával egy időben Felhasználó nyilatkozik arról, hogy a hatályos ÁSZF tartamát maradéktalanul megismert és azt magára nézve kötelezőnek elfogadta.
4.2.6. Rendelés visszaigazolása: A Szolgáltató a rendelést legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja. 
 
5. Adásvételi szerződés létrejötte:
5.1. Amennyiben a Felhasználó megrendelést küld a Szolgáltató webáruházán keresztül, a Szolgáltató a megrendelést 48 órán belül visszaigazolja, adásvételi szerződés jön létre a Felhasználó és Szolgáltató között. 
5.2. A Felhasználó elfogadja, hogy az ily módonkötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, arra Magyarország jogrendszere irányadó. A szerződésre jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak. 
5.3. A szerződés magyar nyelven jön létre, a Webáruház elektronikus formában, automatikusan tárolja. A felhasználó számára a Webáruházba történő bejelentkezés után hozzáférhető, annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja. 
 
6. Elállás joga: 
6.1. A Felhasználó és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.
Ld. Elállási nyilatkozatminta. 
6.2. Az elállási jog azon természetes személyekre vonatkozik, akik kizárólag szakmája, üzleti tevékenysége, foglalkozása körén kívül jár el és árut vesz, rendel, használ vagy igénybe vesz, illetve az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció és ajánlat címzettje (Felhasználó). 
6.3. A Felhasználó gyakorolhatja elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban. 
6.4. A Felhasználót nem illeti meg az elállás joga, amennyiben olyan nem előregyártott terméket rendel, amelyet a Felhasználó kifejezett utasítására illetve kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak. 
6.5. Amennyiben a Felhasználó élni kíván elállási jogával, abban az esetben ezen szándékát tartalmazó nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán, elektronikus levél útján) a Szolgáltató részére jelen ÁSZF 1.4. pontjában leírt elérhetőségei valamelyikére. Ezen jog gyakorlásához Szolgáltató elállási nyilatkozatmintát bocsát Felhasználó rendelkezésére. A Felhasználót terheli annak a bizonyítása, hogy az elállási jogát a meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta (ld. 6. pont). 
6.6. Az elállási jog érvényesítését abban az esetben kell érvényesítettnek tekinteni, ha a Felhasználó erre irányuló nyilatkozatát a 14. naptári napon belül elküldi a Szolgáltatónak. A megrendelt terméket a Felhasználó köteles a Szolgáltató alábbi címére visszajuttatni legkésőbb az elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 naptári napon belül: Kaska Home Bt. 2220 Vecsés, Ágnes utca 41/3. A termék visszajuttatásának költsége a Felhasználót terheli, kivéve abban az esetben, ha a Szolgáltató vállalta a termék visszaküldésének költségét, s ezt jelezte Felhasználó felé. A Felhasználó kérésére a Szolgáltató megszervezi a visszaszállítást, azonban ennek költségét nem állja, az továbbra is a Felhasználót terheli, csupán segítséget nyújt a szállítás megszervezésében. Az elállási jog szerint érvényesített termék visszaküldésekor a Felhasználót a termék visszaküldésének költségén kívül más költség nem terheli. Utánvétellel küldött csomagot a Szolgáltatónak nem áll módjában átvenni. 
6.7. Amennyiben a Felhasználó érvényesítve elállási jogát a termék átvételét követő 14 naptári napon belül nyilatkozatban jelzi Szolgáltató felé elállási jogát, Szolgáltató az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 naptári napon belül visszatéríti a termék és a kiszállítás költségét Felhasználónak. Szolgáltató  jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg a terméket kézhez nem kapja illetve a Felhasználó hitelt érdemlően nem igazolja, hogy a terméket visszaküldte. A Szolgáltató visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, kivéve a visszaszállítás költségét illetve azokat a többletköltségeket, amelyek abból eredtek, hogy a Felhasználó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. 
6.8. A visszatérítés az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési mód szerint történik, kivéve, ha a Felhasználó más fizetési mód alkalmazásához kifejezett hozzájárulását adja. Más visszatérítési mód igénybevételéből kifolyólag keletkezett többletköltség nem a Felhasználót terheli.
6.9. Amennyiben a Felhasználó a teljesítés megkezdését követően gyakorolja felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles a Szolgáltató ésszerű költségeit megtéríteni. 
6.10. Felhasználó abban az esetben vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék tulajdonságainak, jellegének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Szolgáltató az ebből eredő értékcsökkenést illetve ésszerű költségeinek megtérítését abban az esetben követelheti, ha a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Felhasználó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát. 
 
7. Jótállás
7.1. A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a PTK. 151/2003 (IX.22.) kormányrendelet alapján jótállási kötelezettség terheli. Ez alól akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza. 
7.2. A jótállás kezdete a tényleges teljesítés (termék Felhasználó részére történő átadása, vagy a termék üzembe helyezés napja, amennyiben az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi). 
7.3. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek a 151/2003. (IX. 22.) Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartamot ír elő. 
7.4. Nem minősülnek jótállási hibának, az alábbi hibák, amelyek a termék Felhasználó részére történő átadást követően léptek fel, így a szakszerűtlen üzembe helyezés (kivételt képez ez alól az az eset, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végezte és a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati/kezelési útmutató hibájára vezethető vissza), helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, rendeltetésellenes használt, használati/kezelési útmutató figyelmen kívül hagyása, elemi kár, természeti csapás okozta hiba. 
7.5. Jótállás körébe tartozó hiba esetén a Felhasználó kijavítást vagy kicserélést kérhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget. Ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének (megfelelő határidőn belül, a jogosultnak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül) nem tud eleget tenni - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A szerződéstől való elállás azt jelenti, hogy olyan állapotot kell létrehozni, mintha a szerződés létre sem jött volna, vagyis a Felhasználó visszaadja a terméket, és visszakapja a teljes vételárat. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik. 
7.6. A Szolgáltató jótállási kötelezettsége abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítést követően keletkezett. 
7.8. Felhasználót nem illeti meg a jog, hogy ugyanazon hiba miatt jótállási  és kellékszavatossági igényt valamint termékszavatossági és jótállási igényt érvényesítsen. 
 
7.9. A felek között kialakult jogvitákat elsősorban békés úton rendezik, amennyiben ez nem vezet eredményre a Felhasználó Békéltető Testületi eljárást kezdeményezhet. 
 
8. Szavatosság
 
8.1. Termékszavatosság
A Felhasználó a termékszavatossági igényét a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben (Szolgáltató) gyakorolhatja. Felhasználó egy termék (ingó dolog) ugyanazon hibája esetén vagy termékszavatossági vagy kellékszavatossági igényét gyakorolhatja. Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kicserélését vagy kijavítását kérheti, ez esetben a termék hibáját a Felhasználónak kell bizonyítania. Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül a közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni, a közlés késedelméből eredő károkért a Felhasználó a felelős. 
8.2. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
8.3. A gyártó/forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak/forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
 
 
9.1. Kellékszavatosság:
Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
9.2. Felhasználó kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Felhasználó választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.
9.3. Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
9.4. Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
9.5.A teljesítéstől számított hat hónapon belül a Felhasználó kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Kaska Home Bt. vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
 
 
 
 
A jótállás vagy szavatossági igény bejelentésének módja:
- személyes bejelentés útján: a Felhasználó bejelentheti személyesen jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónál (2220 Vecsés, Ágnes utca 41/3), ebben az esetben a Szolgáltató munkatársa jegyzőkönyvben rögzíti a kifogásokat. Így a vásárló nevét címét, a termék megnevezését, vételárát, a vásárlás időpontját, a hiba bejelentésének időpontját, a hiba leírását, a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt, a kifogás rendezésének módját. Ha a kifogás rendezésének módja a vásárló igényétől eltér, ennek indoklását a jegyzőkönyvben rögzítik. A jegyzőkönyv másolatát a Felhasználó megkapja. 
- írásban történő bejelentés: a Felhasználó bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónak (2220 Vecsés, Ágnes utca 41/3.) küldött levélben vagy elektronikus levélben (kaska@kaska.hu). Ennek a levélnek tartalmaznia kell a vásárló nevét, címét, a termék megnevezését, vételárát, a vásárlás időpontját, a hiba bejelentésének időpontját, a hiba leírását, a Felhasználó által érvényesíteni kívánt igényt. 
 
10. Felelősség
A Felhasználó a weboldalt kizárólag saját kockázatára használhatja és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségén túlmenően.
10.1. A weboldalon és webáruházban elhelyezett információk jóhiszeműen kerültek elhelyezésre, amelyek kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak. A weboldalon szereplő információk pontosságáért és teljességéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
10.2. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az oldalain található kapcsolódási pontokon keresztül elért más szolgáltatók oldalain zajló adatvédelmi gyakorlatért és más tevékenységért. 
10.3. A Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal a Weboldal felhasználói által tanúsított magatartásért. Minden Felhasználó saját maga teljes mértékben és kizárólagosan felelős a magatartásáért, Szolgáltató vitás esetekben teljes mértékben együttműködik a hatóságokkal a jogsértések felderítése érdekében.
 
10.4. A Felhasználók által közzétett tartalmakat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni illetve a közzétett tartalmak esetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. 
 
10.5. A weboldal használata során a Felhasználó köteles figyelembe venni a nemzetközi jogszabályok rendelkezéseit, amennyiben a weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a Felhasználót terheli felelősség. 
10.6. Ha a Felhasználó a weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. A Szolgáltató jogosult az információ haladéktalan törlésére/módosítására, amennyiben jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak tartja.
 
 
 
11. Panaszkezelés
A Felhasználó a termékkel vagy tevékenységgel kapcsolatos fogyasztói kifogását az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
Vevőszolgálat: Zöld Zita Ivett, ügyvezető, kapcsolattartó személy, kaska@kaska.hu
Szolgáltató az írásban beérkezett panaszt köteles harminc napon belül megvizsgálni és érdemben megválaszolni. Ha a panaszt a szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját érdemi válaszában megindokolni. 
11.1. A Szolgáltató és Felhasználó között fennálló jogvita rendezésére, amennyiben az a Szolgáltatóval való békés tárgyalások során nem rendeződik, további jogérvényesítési lehetőségek állnak rendelkezésre. 
11.2. Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve a Szolgáltató levelezési címén elérhető. A vásárlók könyvébe írott bejegyzésekre a Szolgáltató köteles harminc napon belül írásban válaszolni.
11.3. Panasztétel a Fogyasztóvédelmi Hatóságnál. Felhasználó fogyasztói jogainak megsértése esetén panasszal fordulhat a lakóhelye szerinti fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
11.4. Békéltető testület. A békéltető testület hatáskörébe az áruk és szolgáltatások: minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával,valamint a szerződések megkötésével és teljesítésévelkapcsolatos fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése tartozik.
 
Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefon: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-269-0703
 
11.5. Bírósági eljárás. Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtt érvényesítésére polgári eljárás keretében a Ptk. 1959. évi IV. tv. valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2013. évi V. tv. rendelkezései szerint. 
 
12. Záró rendelkezések
A weboldalon való vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét, illetve a technológiával együttjáró hibalehetőségek elfogadását. 
12.1. Szolgáltató internetes áruházában forgalmazott termékek kis szériában készülnek, egyedi, háztartási mennyiséget meghaladó rendelés esetén kérjük lépjen kapcsolatba Ügyfélszolgálatunkkal, mivel ezekre a megrendelésekre egyedi feltételek vonatkoznak. 
12.2. A webáruház információs rendszerének biztonsági foka megfelelő, informatikai használata nem jelent kockázatot, mindemellett szükséges a Felhasználó részéről a védelmi szoftverek alkalmazása frissített adatbázissal valamint az operációs rendszerek biztonsági frissítéseinek használata.
 
Vecsés, 2015. május 5.